Pengurus HISFARSI
PP IAI

Himpunan Seminat Farmasi Rumah Sakit
(HISFARSI)
Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

MASA BAKTI 2023-2027

Pelindung : Ketua Umum PP IAI

Pembina :
DR. apt. Dra. L. Riska Andalusia, M.Pharm., MARS
DR. apt. Dra. Agusdini Banun Saptaningsih., MARS

Penasehat :
Sekretaris Jenderal PP IAI
apt. Dra. Aziza Nuraini, MM
apt. Drs. H. Masrial Mahyudin, MM
apt. Drs. I. Gusti Ngurah Gede Warsika

Ketua : apt. Drs. H. Ruslan M Rauf, M.Kes.
Wakil Ketua : apt. Drs. Ali Samlan, SE., MARS
Sekretaris : apt. Drs. H. Syafiudin Hamid
Wakil Sekretaris : apt. I. Nyoman Sumarthayasa, S.Farm
Bendahara : apt. Hj. Nur Imaniah, S.Si., M.Kes.
Wakil Bendahara : apt. Winda Gusti Enda, S.Farm

Bidang Organisasi & Keanggotaan
Ketua : DR. apt. H. Ahmad Subhan, S.Si., M.Si

Anggota :
1. apt. Halim Priyahu Jaya, S.Farm., M.Farm-Klin
2. apt. Dini Rosmawati, S.Si., MH
3. apt. Dewi Arfianti, S.Si., M.Farm
4. apt. Ratna Dewi Riptasari, S.Si., M.Farm

Bidang Kemitraan dan Kerjasama
Ketua : apt. Yunus Toding, S.Si., M.Si.

Anggota :
1. apt. Heru Dwi Purnomo, M.Sc
2. apt. Sherly Magdalena Deruwati, S.Si., M.Kes
3. apt. Drs. Surya Manor Tua
4. apt. Ahmad Husain Palli, S.Si., M.Kes

Bidang Manajemen dan Sistem Elektronik Farmasi
Ketua : apt. Dra. Susilawati Syuhaemi, M.Si 

Anggota :
1. apt. Dra. Citra Willia Agus, M.Kes
2. apt. Nur Hanifah, Sp.FRS
3. apt. M. Rio Setiawan, S.Farm., M.Sc
4. apt. Jolanda Widiastuti, S.Si., MARS


Bidang Farmasi Klinik
Ketua : apt. Dra. Louisa Endang Budiarti, M.Pharm

Anggota :
1. DR. apt. Widyati, M.Clin.Farm
2. DR. apt. Rina Mutiara, M.Pharm
3. apt. Ari Kurnianingsih, S.Si., M.Farm-Klin
4. apt. Ayu Soraya, S.Farm., M.Clin.FarmBidang Pendidikan, Pelatihan dan
Pengembangan Karier Apoteker Rumah Sakit 
Ketua : apt. Dra. Yulia Trisna, M.Pharm

Anggota :
1. apt. IB. Nyoman Maharjana, M.Farm-Klin
2. apt. Dra. Yuri Permatasari, MARS
3. apt. Drs. AA. Raka Karsana, M.Biomed
4. apt. Muhammad Thoriq Nadhafi, S.Farm., M.Farm-Klin


Bidang Advokasi, HUMAS, Data dan Informasi 
Ketua : apt. Drs. Gerald Christian Parera

Anggota :
1. apt. Dra. Hj. Nurdjihadi Arsyad
2. apt. Juni Fitrah, S.Si., M.Farm
3. apt. Mukriani, S.Si., M.Kes
4. apt. Ratu Ralna Ismuha, S.Farm